فروشگاه اینترنتی برق
فروشگاه اینترنتی برق

طرزکار اهم متر آنالوگ

Tv

در این فیلم چگونگی کار با اهم متر آنالوگ، اندازه گیری مقاومت توسط آن، آشنایی با درجه بندی و مقیاس های آن و تنظیم و کالیبره کردن این تجهیز نشان داده خواهد شد.

اشتراک بگذارید
دانلود نمایید
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید