انجمن برق ایران

طرزکار اهم متر دیجیتالی

Tv

در این فیلم به طور خلاصه ودقیق با نحوه اندازه گیری مقاومت توسط اهم متر دیجیتالی آشنا خواهید شد.

اشتراک بگذارید
دانلود نمایید
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید