انجمن برق ایران

طرزکار قیچی کابل بری دستی جغجغه ای

Tv

در این فیلم با طرز کار قیچی کابل بری دستی مدل جغجغه ای جهت بریدن کابل های نازک و قطور آشنا خواهید شد.

اشتراک بگذارید
دانلود نمایید
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید