فروشگاه اینترنتی برق
فروشگاه اینترنتی برق

طرز کار ولت متر دیجیتالی

Tv

در این فیلم مفاهیم پایه مربوط به نحوه اندازه گیری و خواندن ولتاژ توسط ولت متر با توجه به محدوده انتخاب شده توسط سلکتور نشان داده شده است.

اشتراک بگذارید
دانلود نمایید
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید