انجمن برق ایران

مدارشکن روغنی (Oil Circuit Breaker)

Tv

مدارشکن روغنی، مدارشکن ولتاژ بالاست. برای تعویض هر مدار الکتریکی جداگانه و تجهیزات الکتریکی در یک سیستم قدرت که در حالت نرمال کار می کند قابل استفاده است. در مدارشکن روغنی از روغن برای فرونشاندن آرک استفاده می شود.دو نوع مدارشکن روغنی متفاوت بر اساس طراحی وجود دارد، نوع مخزنی و نوع مدارشکن روغنی با حجم روغن کم

اشتراک بگذارید
دانلود نمایید
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید