انجمن برق ایران

مدار شکن SF6 (SF6 Circuit Breaker(

Tv

مدارشکنی که در آن از گاز تحت فشار SF6 برای خاموش کردن جرقه استفاده می کند، مدارشکن SF6 نامیده می شود. گاز SF6 دارای دی الکتریک عالی است، که برتری آن در رفع قوس الکتریکی و دیگر خواص فیزیکی نسبت به مدارشکن های روغنی و هوایی به اثبات رسیده است. مزیت های مدارشکن SF6:

گاز SF6 عایق خوبی است.

گاز SF6 قابل اشتعال نیست در نتیجه خطر آتش سوزی وجود ندارد.

به دلیل این که SF6 دی الکتریک قوی دارد تخلیه الکتریکی کاهش پیدا می کند.

مشکل اضافه ولتاژ ندارد چون قوس الکتریکی در جریان صفر طبیعی خاموش می شود.

کاهش قدرت دی الکتریک وجود ندارد چون ذرات کربن در طول قوس الکتریکی پخش نمی شوند.

اشتراک بگذارید
دانلود نمایید
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید