فروشگاه اینترنتی برق
فروشگاه اینترنتی برق

مراحل تست فازمتر یا تستر ولتاژ دوبل فشار متوسط و قوی

Tv

 فازمتر دوبل، به منظورهم فاز كردن در مواقعی كه می خواهيم دو مدار مختلف را رينگ كنيم قابل استفاده می باشد.

مراحلی که در فیلم مشاهده میکنید به این صورت می باشد:

1- حالت اول که با نگه داشتن دکمه power  تمام قسمت های LED را نشان میدهد تا از سالم بودن LED اطمینان حاصل شود.

2- حالت دوم، حالت تست الکترود ها که با زدن شاخک الکترودها به هم، در صورت سالم بودن در صفحه (LED(Test Ok = RDY نمایش داده می شود.

3- حالت سوم، نمایش مقدار ولتاژ تست در دو حالت (No Voltage , Voltage) مورد بررسی قرار میدهد.

اشتراک بگذارید
دانلود نمایید
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید