انجمن برق ایران

نحوه انجام تست میگر

Tv

در این فیلم شما با نحوه انجام تست میگر که یکی از روش های تست مقاومت عایقی می باشد آشنا خواهید شد.

اشتراک بگذارید
دانلود نمایید
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید