فروشگاه اینترنتی برق
فروشگاه اینترنتی برق

نصب سرکابل PLUG IN با امکان توسعه هر فاز و نصب برقگیر

Tv

نکات قابل توجه فیلم: ۱- معرفی ابزاری جدید جهت درآوردن روکش بیرونی کابل

۲- اندازه گیری ها در زمان نصب سرکابل با توجه به نوع کابل و سطح ولتاژ و البته متناسب با توصیه های استاندارد و برند سرکابلی که استفاده می کنیم بسیار حائز اهمیت است.

۳- تمیزکاری قبل و بعد از هر مرحله از نصب سرکابل حائز اهمیت و اساسی می باشد.

۴- استفاده از ابزار مناسب (ترک رنچ) برای اعمال گشتاور صحیح بر اتصالاتبسیار اهمیت دارد.

5- امکان توسعه برای نصب کابل دوم در هر فاز و همچنین نصب برقگیر وجود خواهد داشت.

اشتراک بگذارید
دانلود نمایید
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید