انجمن برق ایران

نمایش تخلیه اضافه ولتاژ در برقگیر بوشینگ تراسفورماتور

Tv

در این ویدیو با نحوه تخلیه اضافه ولتاژ در برقگیر بوشینگ ترانسفورماتور آشنا می شویم:

اشتراک بگذارید
دانلود نمایید
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید