پدیده گالوپینگ در خطوط برق

Tv

در این کلیپ نوسانات سیم هادی برق را در اثر وزش باد مشاهده می کنید.

اشتراک بگذارید
دانلود نمایید
نظرات خود را با ما درمیان بگذارید