جستجوی کالا | فروشگاه اینترنتی تجهیزات برق
فروشنده

کانکتور سر خط یا کلمپ سیم به سیم

برند: آراد
موجودی: 140 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 7,300 تومان
جزییات محصول cart icon 7,300 تومان

کانکتور ارت موقت هادی روکشدار

برند: آراد
موجودی: 42 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 21,000 تومان
جزییات محصول cart icon 21,000 تومان

اند کپ یا درپوش انتهایی کابل (End Cap...

برند: نتکو
موجودی: 500 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 190 تومان
جزییات محصول cart icon 190 تومان

کانکتور افزایش برداشت 1 به 4

برند: نتکو
موجودی: 300 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 4,970 تومان
جزییات محصول cart icon 4,970 تومان

کلمپ کابل به کابل خودنگهدار

برند: نتکو
موجودی: 600 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 5,445 تومان
جزییات محصول cart icon 5,445 تومان

کلمپ انشعاب مشترکین

برند: نتکو
موجودی: 1000 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 2,660 تومان
جزییات محصول cart icon 2,660 تومان

کلمپ انشعاب روشنایی کابل خودنگهد...

برند: نتکو
موجودی: 1000 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,668 تومان
جزییات محصول cart icon 1,668 تومان

کنکتور مسی

برند: نامشخص
موجودی: 30 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 700 تومان
جزییات محصول cart icon 700 تومان