جستجوی کالا | فروشگاه اینترنتی تجهیزات برق

فروشنده

کلمپ متر نشتی جریان کاوین آرنوکس ...

برند: Chauvin Arnoux
موجودی: 2 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,255,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,255,000 تومان

تستر جریان نشتی مولتی‌ متریکس مد...

برند: multimetrix
موجودی: 1 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,050,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,050,000 تومان

تستر کلید جریان نشتی

برند: multimetrix
موجودی: 10 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 155,000 تومان
جزییات محصول cart icon 155,000 تومان

مکان یاب منابع تخلیه جزیی

برند: TAN
موجودی: 100 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 18,300,000 تومان
جزییات محصول cart icon 18,300,000 تومان