جستجوی کالا | فروشگاه اینترنتی تجهیزات برق
فروشنده

مقره داخل تابلو

برند: جبال الکتریک
موجودی: 66 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

مقره سوزنی 2 شیاره سرامیکی

برند: MANE
موجودی: 4000 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

تجهیزات پست های فوق توزیع

برند: نامشخص
موجودی: 100 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 100,000 تومان
جزییات محصول cart icon 100,000 تومان

مقره چرخی دوشیاره فشار ضعیف

برند: مانا
موجودی: 0 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 850 تومان
جزییات محصول cart icon 850 تومان

مقره سرامیکی 20 کیلوولت

برند: مانا
موجودی: 0 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 3,700 تومان
جزییات محصول cart icon 3,700 تومان