جستجوری کالا | فروشگاه اینترنتی تجهیزات برق
فروشنده

کلمپ عبوری هادی روکشدار هوایی

برند: آراد
موجودی: 50 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 51,500 تومان
جزییات محصول cart icon 51,500 تومان

سیم اصله یا باندینگ هادی روکشدار ...

برند: آراد
موجودی: 42 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 5,600 تومان
جزییات محصول cart icon 5,600 تومان

سیم اصله یا باندینگ هادی روکشدار ...

برند: آراد
موجودی: 240 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 5,250 تومان
جزییات محصول cart icon 5,250 تومان

باندینگ یا سیم اصلی هادی روکشدار ...

برند: آراد
موجودی: 108 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 4,900 تومان
جزییات محصول cart icon 4,900 تومان

کلمپ انتهایی هادی روکشدار 95-157

برند: آراد
موجودی: 6 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 68,000 تومان
جزییات محصول cart icon 68,000 تومان

کلمپ انتهایی هادی روکشدار 35-70

برند: آراد
موجودی: 12 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 57,000 تومان
جزییات محصول cart icon 57,000 تومان

جرقه گیر مقره کششی سیلیکونی

برند: آراد
موجودی: 3 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 26,250 تومان
جزییات محصول cart icon 26,250 تومان

پیچ 350*16 یکسر رزوه

برند: نامشخص
موجودی: 70 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 3,500 تومان
جزییات محصول cart icon 3,500 تومان

رولانژ

برند: نامشخص
موجودی: 10 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 3,000 تومان
جزییات محصول cart icon 3,000 تومان

سوزن مقره طرفین

برند: نامشخص
موجودی: 15 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 3,000 تومان
جزییات محصول cart icon 3,000 تومان

پین شیگل

برند: نامشخص
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 850 تومان
جزییات محصول cart icon 850 تومان

سوزن راس تیر پلیمری

برند: نامشخص
موجودی: 4 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 5,500 تومان
جزییات محصول cart icon 5,500 تومان

کلمپ انتهایی 5 پیچه

برند: کوشان
موجودی: 10 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 15,500 تومان
جزییات محصول cart icon 15,500 تومان

کنسول 120 سانتی متری 90 درجه

برند: نامشخص
موجودی: 36 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 30,000 تومان
جزییات محصول cart icon 30,000 تومان

کنسول 60 سانتی متری 90 درجه

برند: نامشخص
موجودی: 0 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 21,000 تومان
جزییات محصول cart icon 21,000 تومان

براکت فلزی نمره 7

برند: نامشخص
موجودی: 6 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 50,000 تومان
جزییات محصول cart icon 50,000 تومان

مهره چشمی

برند: نامشخص
موجودی: 10 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 900 تومان
جزییات محصول cart icon 900 تومان

شیگل

برند: نامشخص
موجودی: 10 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,800 تومان
جزییات محصول cart icon 1,800 تومان