جستجوی کالا | فروشگاه اینترنتی تجهیزات برق
فروشنده

کانکتور سر خط یا کلمپ سیم به سیم

برند: آراد
موجودی: 140 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

کانکتور ارت موقت هادی روکشدار

برند: آراد
موجودی: 42 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

اند کپ یا درپوش انتهایی کابل (End Cap...

برند: نتکو
موجودی: 500 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

کانکتور افزایش برداشت 1 به 4

برند: نتکو
موجودی: 300 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

کلمپ کابل به کابل خودنگهدار

برند: نتکو
موجودی: 600 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

کلمپ انشعاب مشترکین

برند: نتکو
موجودی: 1000 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

کلمپ انشعاب روشنایی کابل خودنگهد...

برند: نتکو
موجودی: 1000 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان