جستجوری کالا | فروشگاه اینترنتی تجهیزات برق
فروشنده

ال ای دی (اس ام دی) 50 وات

برند: EVERSUN
موجودی: 50 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 27,000 تومان
جزییات محصول cart icon 27,000 تومان

ال ای دی SMD توان 30 وات

برند: EVERSUN
موجودی: 50 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 17,000 تومان
جزییات محصول cart icon 17,000 تومان

لامپ حبابی سنسوردار آلومینیومی

برند: EVERSUN
موجودی: 30 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 36,000 تومان
جزییات محصول cart icon 36,000 تومان

لامپ حبابی سنسوردار

برند: EVERSUN
موجودی: 30 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 19,000 تومان
جزییات محصول cart icon 19,000 تومان

لامپ ال ای دی 15 وات طرح CRI>80-FLP

برند: EVERSUN
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 36,500 تومان
جزییات محصول cart icon 36,500 تومان

لامپ ال ای دی 15 وات طرح CRI>70-FLP

برند: EVERSUN
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 32,500 تومان
جزییات محصول cart icon 32,500 تومان

لامپ ال ای دی 20 وات طرح CRI>80-FLP8

برند: EVERSUN
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 42,000 تومان
جزییات محصول cart icon 42,000 تومان

لامپ ال ای دی 20 وات طرح CRI>70-FLP

برند: EVERSUN
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 35,000 تومان
جزییات محصول cart icon 35,000 تومان

لامپ LED طرح مهتابی 8 وات مدل T8

برند: EVERSUN
موجودی: 10 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 19,000 تومان
جزییات محصول cart icon 19,000 تومان

لامپ LED طرح مهتابی 9 وات

برند: EVERSUN
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 20,000 تومان
جزییات محصول cart icon 20,000 تومان

لامپ LED طرح مهتابی 10 وات-CRI>80

برند: EVERSUN
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 29,000 تومان
جزییات محصول cart icon 29,000 تومان

لامپ LED طرح مهتابی 10 وات-CRI>70

برند: EVERSUN
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 26,000 تومان
جزییات محصول cart icon 26,000 تومان

لامپ LED طرح مهتابی 20 وات-CRI>80

برند: EVERSUN
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 42,000 تومان
جزییات محصول cart icon 42,000 تومان

لامپ LED طرح مهتابی 20 وات-CRI>70

برند: EVERSUN
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 36,500 تومان
جزییات محصول cart icon 36,500 تومان

لامپ LED طرح مهتابی 18وات

برند: EVERSUN
موجودی: 200 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 26,500 تومان
جزییات محصول cart icon 26,500 تومان

لامپ شمعی فیلامانی

برند: AGNOOR
موجودی: 1000 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 6,600 تومان
جزییات محصول cart icon 6,600 تومان

لامپ اشکی فیلامانی

برند: AGNOOR
موجودی: 1000 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 6,600 تومان
جزییات محصول cart icon 6,600 تومان