جستجوری کالا | فروشگاه اینترنتی تجهیزات برق

فروشنده

کاور فیوز کات اوت

برند: کیان بسپار صفاهان
موجودی: 50 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 32,000 تومان
جزییات محصول cart icon 32,000 تومان

کاور بوشینگ ترانسفورماتور + کاور ...

برند: کیان بسپار صفاهان
موجودی: 50 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 27,000 تومان
جزییات محصول cart icon 27,000 تومان

کاور برقگیر

برند: کیان بسپار صفاهان
موجودی: 50 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 21,000 تومان
جزییات محصول cart icon 21,000 تومان

روکش زیپی سیم شبکه هوایی

برند: ایرانی
موجودی: 800 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 20,500 تومان
جزییات محصول cart icon 20,500 تومان

کاور برقگیر

برند: دنا
موجودی: 1 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 17,000 تومان
جزییات محصول cart icon 17,000 تومان

کاور فیوز کات اوت

برند: دنا
موجودی: 1 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 8,000 تومان
جزییات محصول cart icon 8,000 تومان

کاور مقره سرامیکی 20 کیلوولت

برند: دنا
موجودی: 3 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 10,000 تومان
جزییات محصول cart icon 10,000 تومان