جستجوی کالا | فروشگاه اینترنتی تجهیزات برق

فروشنده

دستگاه تست نشت جریان، دستگاه تست ...

برند: نامشخص
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

دستگاه تست HIPOT مدل HVC-601

برند: PTB
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

دستگاه تست HIPOT مدل HVC-502

برند: PTB
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

دستگاه تست HIPOT مدل HVC-402

برند: PTB
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

دستگاه تست HIPOT مدل HVC-253

برند: PTB
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

مولتی‌متر مولتی‌متریکس مدلDMM230 ...

برند: multimetrix
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 615,000 تومان
جزییات محصول cart icon 615,000 تومان

مولتی متر کلمپی دیجیتال مولتی‌م...

برند: multimetrix
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 780,000 تومان
جزییات محصول cart icon 780,000 تومان

کالیبراتور جریان و ولتاژ کاوین آ...

برند: Chauvin Arnoux
موجودی: 2 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 3,500,000 تومان
جزییات محصول cart icon 3,500,000 تومان

ارت تستر کلمپی کاوین آرنوکس مدل CA...

برند: Chauvin Arnoux
موجودی: 2 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 5,900,000 تومان
جزییات محصول cart icon 5,900,000 تومان

صوت سنج مولتی‌ متریکس مدل SL105 دیج...

برند: multimetrix
موجودی: 2 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 660,000 تومان
جزییات محصول cart icon 660,000 تومان

دورسنج دیجیتالی مولتی‌متریکس مد...

برند: multimetrix
موجودی: 1 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 570,000 تومان
جزییات محصول cart icon 570,000 تومان

کلمپ متر نشتی جریان کاوین آرنوکس ...

برند: Chauvin Arnoux
موجودی: 2 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,600,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,600,000 تومان

ترمومتر تماسی مولتی‌متریکس مدل T...

برند: multimetrix
موجودی: 2 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 480,000 تومان
جزییات محصول cart icon 480,000 تومان

متر لیزری مولتی‌‌متریکس مدل DM100

برند: multimetrix
موجودی: 2 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 855,000 تومان
جزییات محصول cart icon 855,000 تومان

تستر جریان نشتی مولتی‌ متریکس مد...

برند: multimetrix
موجودی: 1 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,390,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,390,000 تومان

مولتی فانکشن تستر کاوین آرنوکس م...

برند: Chauvin Arnoux
موجودی: 1 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 10,500,000 تومان
جزییات محصول cart icon 10,500,000 تومان

میلی اهم متر مولتی‌ متریکس مدل MOH...

برند: multimetrix
موجودی: 1 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 3,600,000 تومان
جزییات محصول cart icon 3,600,000 تومان

مولتی متر مولتی‌متریکس مدل DMM240 پ...

برند: multimetrix
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 745,000 تومان
جزییات محصول cart icon 745,000 تومان

مولتی‌متر جیبی مولتی‌متریکس مد...

برند: multimetrix
موجودی: 10 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 125,000 تومان
جزییات محصول cart icon 125,000 تومان

ردیاب فیوز مولتی‌ متریکس مدل CBF01

برند: multimetrix
موجودی: 4 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

تستر مقاومت عایقی 100 ولت مدل MH401

برند: multimetrix
موجودی: 7 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 995,000 تومان
جزییات محصول cart icon 995,000 تومان

دستگاه پرتابل اندازه گیری و آنال...

برند: TAN
موجودی: 20 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

مکان یاب منابع تخلیه جزیی

برند: TAN
موجودی: 100 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

تجهیزات تست فشارقوی

برند: جهاد دانشگاهی علم و صنعت
موجودی: 1 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 35,000,000 تومان
جزییات محصول cart icon 35,000,000 تومان