جستجوری کالا | فروشگاه اینترنتی تجهیزات برق

فروشنده

کلمپ متر نشتی جریان کاوین آرنوکس ...

برند: Chauvin Arnoux
موجودی: 2 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,255,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,255,000 تومان

ترمومتر تماسی مولتی‌متریکس مدل T...

برند: multimetrix
موجودی: 2 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 387,000 تومان
جزییات محصول cart icon 387,000 تومان

متر لیزری مولتی‌‌متریکس مدل DM100

برند: multimetrix
موجودی: 2 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 650,000 تومان
جزییات محصول cart icon 650,000 تومان

تستر جریان نشتی مولتی‌ متریکس مد...

برند: multimetrix
موجودی: 1 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,050,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,050,000 تومان

مولتی فانکشن تستر کاوین آرنوکس م...

برند: Chauvin Arnoux
موجودی: 1 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 7,878,000 تومان
جزییات محصول cart icon 7,878,000 تومان

میلی اهم متر مولتی‌ متریکس مدل MOH...

برند: multimetrix
موجودی: 1 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 2,600,000 تومان
جزییات محصول cart icon 2,600,000 تومان

مولتی متر مولتی‌متریکس مدل DMM240 پ...

برند: multimetrix
موجودی: 1 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 585,000 تومان
جزییات محصول cart icon 585,000 تومان

مولتی‌متر جیبی مولتی‌متریکس مد...

برند: multimetrix
موجودی: 10 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 115,000 تومان
جزییات محصول cart icon 115,000 تومان

ردیاب فیوز مولتی‌ متریکس مدل CBF01

برند: multimetrix
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 190,000 تومان
جزییات محصول cart icon 190,000 تومان

تستر مقاومت عایقی 100 ولت مدل MH401

برند: multimetrix
موجودی: 7 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 800,000 تومان
جزییات محصول cart icon 800,000 تومان

ارت سنج دیجیتال سه سیمه مدل ERT201

برند: multimetrix
موجودی: 10 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 980,000 تومان
جزییات محصول cart icon 980,000 تومان

تستر کلید جریان نشتی

برند: multimetrix
موجودی: 10 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 140,000 تومان
جزییات محصول cart icon 140,000 تومان

دستگاه پرتابل اندازه گیری و آنال...

برند: TAN
موجودی: 20 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 59,000,000 تومان
جزییات محصول cart icon 59,000,000 تومان

مکان یاب منابع تخلیه جزیی

برند: TAN
موجودی: 100 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 18,300,000 تومان
جزییات محصول cart icon 18,300,000 تومان

تجهیزات تست فشارقوی

برند: جهاد دانشگاهی علم و صنعت
موجودی: 1 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 35,000,000 تومان
جزییات محصول cart icon 35,000,000 تومان

تجهیزات تست فشارقوی پرتابل 75 کیل...

برند: جهاد دانشگاهی علم و صنعت
موجودی: 1 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 23,980,000 تومان
جزییات محصول cart icon 23,980,000 تومان

کلمپ آمپر متر کیوریتسو مدل KT203

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 271,000 تومان
جزییات محصول cart icon 271,000 تومان

توالی سنج فاز کیوریتسو مدل 8035

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 915,000 تومان
جزییات محصول cart icon 915,000 تومان

مولتی فانکشن کیوریتسو مدل 6015

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 6,865,000 تومان
جزییات محصول cart icon 6,865,000 تومان

مولتی فانکشن کیوریتسو مدل 6010B

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 2,180,000 تومان
جزییات محصول cart icon 2,180,000 تومان

کلمپ آمپر متر کیوریتسو مدل KT200

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 182,000 تومان
جزییات محصول cart icon 182,000 تومان

پاورمتر کیوریتسو مدل 03-6315

برند: کیوریتسو
موجودی: 2 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 17,038,000 تومان
جزییات محصول cart icon 17,038,000 تومان

پاورمتر کیوریتسو01-6300

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 14,880,000 تومان
جزییات محصول cart icon 14,880,000 تومان

ارت سنج کیوریتسو مدل 4105A

برند: کیوریتسو
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 940,000 تومان
جزییات محصول cart icon 940,000 تومان