جستجوی کالا | فروشگاه اینترنتی تجهیزات برق

فروشنده

دستگاه تست HIPOT مدل HVC-601

برند: PTB
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

دستگاه تست HIPOT مدل HVC-502

برند: PTB
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

دستگاه تست HIPOT مدل HVC-402

برند: PTB
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

دستگاه تست HIPOT مدل HVC-253

برند: PTB
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

مولتی‌متر مولتی‌متریکس مدلDMM230 ...

برند: multimetrix
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 550,000 تومان
جزییات محصول cart icon 550,000 تومان

مولتی متر کلمپی دیجیتال مولتی‌م...

برند: multimetrix
موجودی: 0 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 520,000 تومان
جزییات محصول cart icon 520,000 تومان

کالیبراتور جریان و ولتاژ کاوین آ...

برند: Chauvin Arnoux
موجودی: 2 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 2,875,000 تومان
جزییات محصول cart icon 2,875,000 تومان

ارت تستر کلمپی کاوین آرنوکس مدل CA...

برند: Chauvin Arnoux
موجودی: 2 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 4,250,000 تومان
جزییات محصول cart icon 4,250,000 تومان

صوت سنج مولتی‌ متریکس مدل SL105 دیج...

برند: multimetrix
موجودی: 2 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 499,000 تومان
جزییات محصول cart icon 499,000 تومان

دورسنج دیجیتالی مولتی‌متریکس مد...

برند: multimetrix
موجودی: 1 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 395,000 تومان
جزییات محصول cart icon 395,000 تومان

کلمپ متر نشتی جریان کاوین آرنوکس ...

برند: Chauvin Arnoux
موجودی: 2 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,255,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,255,000 تومان

ترمومتر تماسی مولتی‌متریکس مدل T...

برند: multimetrix
موجودی: 2 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 387,000 تومان
جزییات محصول cart icon 387,000 تومان

متر لیزری مولتی‌‌متریکس مدل DM100

برند: multimetrix
موجودی: 2 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 650,000 تومان
جزییات محصول cart icon 650,000 تومان

تستر جریان نشتی مولتی‌ متریکس مد...

برند: multimetrix
موجودی: 1 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,050,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,050,000 تومان

مولتی فانکشن تستر کاوین آرنوکس م...

برند: Chauvin Arnoux
موجودی: 1 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 7,900,000 تومان
جزییات محصول cart icon 7,900,000 تومان

میلی اهم متر مولتی‌ متریکس مدل MOH...

برند: multimetrix
موجودی: 1 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 2,600,000 تومان
جزییات محصول cart icon 2,600,000 تومان

مولتی متر مولتی‌متریکس مدل DMM240 پ...

برند: multimetrix
موجودی: 0 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 585,000 تومان
جزییات محصول cart icon 585,000 تومان

مولتی‌متر جیبی مولتی‌متریکس مد...

برند: multimetrix
موجودی: 10 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 115,000 تومان
جزییات محصول cart icon 115,000 تومان

ردیاب فیوز مولتی‌ متریکس مدل CBF01

برند: multimetrix
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 165,000 تومان
جزییات محصول cart icon 165,000 تومان

تستر مقاومت عایقی 100 ولت مدل MH401

برند: multimetrix
موجودی: 7 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 800,000 تومان
جزییات محصول cart icon 800,000 تومان

ارت سنج دیجیتال سه سیمه مدل ERT201

برند: multimetrix
موجودی: 10 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 1,000,000 تومان
جزییات محصول cart icon 1,000,000 تومان

تستر کلید جریان نشتی

برند: multimetrix
موجودی: 10 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 155,000 تومان
جزییات محصول cart icon 155,000 تومان

دستگاه پرتابل اندازه گیری و آنال...

برند: TAN
موجودی: 20 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 59,000,000 تومان
جزییات محصول cart icon 59,000,000 تومان

مکان یاب منابع تخلیه جزیی

برند: TAN
موجودی: 100 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 18,300,000 تومان
جزییات محصول cart icon 18,300,000 تومان