جستجوی کالا | فروشگاه اینترنتی تجهیزات برق
فروشنده

پروژکتور خورشیدی

برند: ISUN
موجودی: 50 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

چراغ خیابانی خورشیدی دایره ای

برند: ISUN
موجودی: 50 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

چراغ خیابانی خورشیدی مستطیلی

برند: ISUN
موجودی: 50 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان

سولار پنل مونو کریستال مدل ODA-5-18-M

برند: OSDA
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 27,500 تومان
جزییات محصول cart icon 27,500 تومان

سولار پنل مونو کریستال مدل ODA-20-18-M

برند: OSDA
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 70,000 تومان
جزییات محصول cart icon 70,000 تومان

سولار پنل مونو کریستال مدل ODA-30-18-M

برند: OSDA
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 92,500 تومان
جزییات محصول cart icon 92,500 تومان

سولار پنل مونو کریستال 40M

برند: OSDA
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 118,000 تومان
جزییات محصول cart icon 118,000 تومان

سولار پنل مونو کریستال50M

برند: OSDA
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 148,000 تومان
جزییات محصول cart icon 148,000 تومان

سولار پنل مونو کریستال 80M

برند: OSDA
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 220,000 تومان
جزییات محصول cart icon 220,000 تومان

سولار پنل مونو کریستال 100M

برند: OSDA
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 275,000 تومان
جزییات محصول cart icon 275,000 تومان

سولار پنل مونو کریستال 120M

برند: OSDA
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 330,000 تومان
جزییات محصول cart icon 330,000 تومان

سولار پنل مونو کریستال 180M

برند: OSDA
موجودی: 5 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 473,000 تومان
جزییات محصول cart icon 473,000 تومان

سولار پنل مونو کریستال 260M

برند: OSDA
موجودی: 10 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 655,000 تومان
جزییات محصول cart icon 655,000 تومان

پنل خورشیدی مونو کریستال 200M

برند: OSDA
موجودی: 10 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 655,000 تومان
جزییات محصول cart icon 655,000 تومان

پنل خورشیدی 80 وات mono

برند: ٍeversun
موجودی: 20 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 0 تومان
جزییات محصول cart icon 0 تومان