خبرنامه تخصصی

گزارش وضعیت شبکه برق کشور

تاریخ زمان مصرف برق در پیک مصرف برق در پیک (سال گذشته) کل مبادلات برق صادرات برق واردات برق ذخیره نیروگاه ها مصرف برق صنایع
۱۳۹۶/۰۱/۰۸ ۲۰:۰۱ 28614 28014 1204 699 505 13061 3995
۱۳۹۶/۰۱/۰۸ ۱۱:۰۱ 25300 0 1120 767 353 14466 3585
۱۳۹۶/۰۱/۰۷ ۲۰:۰۱ 28016 28443 1197 684 513 13822 3585
۱۳۹۶/۰۱/۰۷ ۱۲:۰۱ 24284 25427 1051 670 381 15142 3329
۱۳۹۶/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۱ 27994 26638 1505 955 550 13293 3923

ارز آزاد آخرین نرخ
دلار آمریکا 38,340 ریال
یورو 41,480 ریال
پوند انگلیس 47,830 ریال
درهم امارات 10,610 ریال
انواع سکه آخرین نرخ
سکه طرح جدید 1,210,000 تومان
سکه قدیم 1,171,000 تومان
نیم سکه 691,000 تومان
ربع سکه 372,000 تومان
سکه یک گرمی 243,000 تومان
مثقال 507,300 تومان
فلزات آخرین نرخ
انس نقره 18.068 دلار
تن مس 5,786.5 دلار
تن آلومینیم 1,928.3 دلار
تن نیکل 9,792.5 دلار
تن سرب 2,284.5 دلار
تن روی 2,759.5 دلار
نفت در بازار جهانی آخرین نرخ
نفت OPEC 48.26 دلار
نفت سبک ایران --- دلار
نفت سنگین ایران --- دلار
نبشی ضخامت طول کارخانه آخرین نرخ
نبشی 4 3 6 ناب تبریز 14000
نبشی 5 5 6 ناب تبریز 13700
نبشی 6 6 6 ناب تبریز 13700
نبشی 7 6 6 ناب تبریز 15500
نبشی 8 8 6 ناب تبریز 13700
قراضه آهن آخرین نرخ
تهران 8,800
دپو تهران 8,500
ناودانی طول کارخانه آخرین نرخ
ناودانی 8 6 ناب تبریز 15000
ناودانی 10 6 ناب تبریز 15000
ناودانی 12 6 ناب تبریز 15000
ناودانی 14 6 ناب تبریز 15000